Nová střecha na hejnickém klášteře

Provizorní krytina z asfaltového šindele z 90. let minulého století na střeše kláštera dosloužila. Splnila svůj účel, kdy dům, který byl ruinou, ochránila před další destrukcí.

Nyní přišel čas se vrátit k původní pálené tašce, abychom klášter, kulturní památku, ochránili na další desetiletí a předali ho budoucí generaci ke správě v lepším stavu, než v jakém ho bratři františkáni v roce 1991 od československého státu převzali zpět do správy.


***

 

I oslovil ho Hospodin jménem a pravil:
„Františku, jdi a obnov můj dům, který jak vidíš, se rozpadá.”

Střecha je základ

Staňte se součástí projektu obnovy střechy hejnického kláštera.
Váš finanční dar můžete zaslat na níže uvedený účet.
Číslo účtu (Fio banka): 2302618374/2010
IBAN: CZ44 2010 0000 0023 0261 8374 (CZK)
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Váš dar je daňově uznatelný, potvrzení o jeho přijetí Vám rádi vystavíme.
Pro vystavení potvrzení nám prosím napište na mail: dary@klasterhejnice.cz
Za Vaši pomoc a podporu Vám děkujeme!

Převod na běžný účet

Převod na IBAN účet z EU

Edmund Oppitz, Fruchtbarer und Schattenreicher Linden-Baum, Praha 1732

Pálená taška místo asfaltového šindele

Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům nechal zpracovat za účelem obnovy střechy stavební projekt, který je schválen orgánem památkové péče a řeší nejen návrat pálené tašky (bobrovky) na střechu kláštera, ale humanizuje také vikýře a zateplí podkroví stavby na současné parametry. K tomu máme ambici osadit na část vnitřních ploch střech fotovoltaickou elektrárnu, která nám odlehčí v provozních nákladech a přispěje k udržitelnosti provozu našeho domu.
Hejnice klášterní kostel z kamenného mostu, kamenotisk 19. století

Bývalý patronát se bez veřejné podpory neobejde

Hejnický klášter je bývalý Clam-gallasovský patronát a naše příjmy na správu a opravy tvoří jen vedlejší ekonomické činnosti, tedy ubytovací a stravovací služby. Těmi pokryjeme provozní náklady a běžnou údržbu areálu. Velké investice, kterou byla mj.  i generální rekonstrukce kláštera v roce 2000, bez darů a dotací nejsme schopni realizovat.

Hejnice klášterní kostel z kamenného mostu, kamenotisk 19. století

Jak bude rekonstrukce střechy financována

Od roku 2022 náš záměr konzultujeme na všech úrovních s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, abychom jako způsobilý žadatel mohli na podzim roku 2023 předložit žádost o dotaci do výzvy MAS Frýdlantsko – Památky, programového rámce IROP SCLLD 2021 – 27. Pokud naše žádost uspěje, získáme cca polovinu celkových způsobilých nákladů.
Pro dofinancování projektu nové střechy jsme v srpnu 2023 podali žádost o nadační příspěvek k Česko-německému fondu budoucnosti a dále předjednali možnost individuální dotace na obnovu a záchranu kulturního dědicvtví u Libereckého kraje.
S podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a Libereckého kraje chystáme další žádosti k nadacím a institucím v Česku a Německu.
Veřejnou sbírku pro novou střechu chystá i spolek Ökumenischer Domladen Bautzen e.V., který nám již pomohl v covidových časech i při otevření našeho domu ukrajinským uprchlíkům.

Hejnice klášterní kostel z kamenného mostu, kamenotisk 19. století

Rozpočet a etapy rekonstrukce střechy

Sejmutí stávající krytiny, otevření krovu, izolace podkroví, humanizace vikýřů s výměnou konstrukčně nevyhovujících oken a položení nové krytiny je kalkulováno na 17 milionu Kč včetně DPH.
Fotovoltaické panely na nepohledových částech střechy s výkonem 18,3 kWp 1 milion Kč včetně DPH.

S ohledem na plochu, téměř 1800 m2, je navrženo rozdělení obnovy střechy do 3 let (etap) s tímto harmonogramem.

2024 – západní a severní strana vnější

2025 – východní a jižní strana vnější

2026 – vnitřní plochy  a instalace FVE

Po celou dobu rekonstrukce bude náš klášter samozřejmě v provozu!

Hejnice klášterní kostel z kamenného mostu, kamenotisk 19. století
Hejnice klášterní kostel z kamenného mostu, kamenotisk 19. století

Jak můžete přispět?


Váš finanční dar můžete zaslat na níže uvedený účet.

Číslo účtu (Fio banka): 2302618374/2010
IBAN: CZ44 2010 0000 0023 0261 8374 (CZK)
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Potvrzení o přijetí daru pro daňové účely Vám rádi vystavíme.
Pro vystavení potvrzení prosím napište na mail: dary@klasterhejnice.cz

Hejnice, 31. srpna 2023

Za Vaši pomoc a podporu Vám děkujeme!