Výstavní prostory hejnického kláštera

Nejstarší výstavní prostory na Frýdlantsku nabízí návštěvníkům stálou expozici s lunetami ze života sv. Františka a jednu až dvě výstavy, které prezentují regionální umělce či jsou koncipovány jako vzdělávací. Všechny výstavní prostory jsou přístupny zdarma.

Klášterní pivo Anastas

Galerie — výstavní síň

Aktuální výstava

Barevné souznění

Květuše Burešové a Zuzany Muzikant Jeřábkové

5. listopadu 2023 – 7. ledna 2024

denně od 9 do 17 hodin

Křížová chodba

Lunety ze života sv. Františka z Assisi

Stálá expozice

V křížové chodbě bývalého františkánského kláštera v Hejnicích se dochovalo 30 obrazů s malovanou legendou ze života sv. Františka z Assisi pocházející z let 1709–1710. Většinu obrazů doprovázejí vysvětlující mladší nápisy, které nejsou totožné s nápisy uváděnými na níže zmíněném grafickém cyklu. Jednotlivé obrazy zaplatili donátoři, jak prozrazují erby na řadě z nich. Obrazy jsou dílem dvou umělců. První, jenž namaloval převážnou část cyklu, měl smysl pro logickou výstavbu obrazového prostoru. Druhý, který umělecky zaostává za prvním mistrem, poněkud nedocenil vztah figurální komponenty a krajiny. Františkánský cyklus v Hejnicích je vedle cyklů v Českém Krumlově, v Turnově a v Hostinném jedinečnou památkou nejen regionu Liberecka, ale vzhledem k zahraničním paralelám má význam přinejmenším středoevropský.

Prof. Jan Royt

Klášterní pivo Anastas